Inzichten 

Al doende leren we. Nieuwe inzichten delen we graag.

Michel van der Voort: motivator met een pragmatische blik

De zorg beter maken en continu faciliterend zijn aan het zorgproces. Dat is het streven van Michel van der Voort. Als interim- en projectmanager bij Bureau Helder houdt hij zich bezig met bedrijfsvoering, toezicht, integrale zorg en integrale samenwerkingsverbanden. Michel is nuchter, pragmatisch en transparant. Hij maakt complexe vraagstukken bespreekbaar en haalt het beste in mensen naar boven. Niet alleen in zijn werk, maar ook als coach van zijn wielerteam.

Lees meer

Verbinden en kennis delen voor waardegedreven zorg

De druk op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) neemt steeds verder toe. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de zorgkwaliteit verbetert en dat de zorg betekenis geeft aan het leven van cliënten. Het samenwerkingsverband Volante heeft als doel de zorg te verbeteren door continue kwaliteitsverhoging en innovatie. Jos Brinkmann, lid van de stuurgroep van Volante en van de raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord: “Volante is succesvol, doordat de samenwerking wordt gedreven vanuit de inhoud. Daarbij staat het verbeteren van de zorg voor de cliënt voorop.” De vraag ‘wat draagt dit bij aan de kwaliteit van zorg’ staat centraal en is de toetssteen voor nieuwe initiatieven. Cassandra Koning zorgt voor coördinatie, ondersteuning en verbinding binnen Volante. In de beginfase als kwartiermaker om de samenwerking op te bouwen en invulling te geven. Sinds enkele jaren draagt ze als programmamanager bij aan de doelstellingen en doorontwikkeling van Volante.

Lees meer

Van transparante aanpak naar een financieel gezond Ikazia

In 2020 nam het aantal coronapatiënten razendsnel toe. Daarmee steeg de druk op Nederlandse ziekenhuizen. Dat zorgde voor grote uitdagingen, ook voor het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. In 2022 kwam Ikazia terecht in een financiële crisis. De afgelopen jaren zette het ziekenhuis de schouders eronder om weer financieel gezond te worden. Dat is inmiddels gelukt. “Het is én blijft van groot belang dat Ikazia persoonlijke zorg kan bieden voor patiënten in de omgeving”, zegt Rob Kievit, voorzitter Raad van Bestuur van Ikazia. Rik Riemens is sinds 2022 betrokken bij het financiële herstelplan van Ikazia. Eerst als manager financiën en al snel als interim lid van de Raad van Bestuur. Ook andere collega’s uit team Helder ondersteunden bij dit traject.

Lees meer

Samen bouwen aan toekomstbestendige parkinsonzorg

Parkinson* is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. In Nederland hebben meer dan 60.000 mensen deze complexe ziekte. Volgens ParkinsonNL stijgt dit aantal tot 2040 naar verwachting met 56%. Vandaag, op Wereld Parkinson Dag, staan we bewust stil bij parkinson en de impact ervan op patiënten en hun naasten. Hester Touwen, interim- en programmamanager: “De vraag naar kwalitatieve zorg voor mensen met parkinson groeit. Tegelijkertijd staat het aantal zorgverleners onder druk. Hoe houden we de zorg toegankelijk en toekomstbestendig?” Samen met Jacco de Beer, organisatieadviseur, vertelt ze over deze uitdagingen en het traject met Zorg voor Parkinson. Hester en Jacco werken in opdracht voor ZmParkinson. Eveline Hund, programmaleider Zorg voor Parkinson, is projectleider van deze opdracht.

Lees meer

Sanne Gijsbers: Blik op verandering

Voor Sanne Gijsbers staat verandering centraal in alles wat ze doet. Haar rol als teamcoach, procesbegeleider en verandermanager draait om het initiëren van gewenste veranderingen bij teams en organisaties. Met een achtergrond in bedrijfskunde en ervaring in gedragsverandering op zak streeft ze naar verandering met een positieve impact op het collectief. En niet alleen binnen organisaties, maar als het even kan ook daarbuiten.

Lees meer
klavertje-4

Stop met streven naar geluk

Stop met streven naar geluk. Dat klinkt misschien gek, op de internationale Dag van Geluk. We verhelderen het voor je: streef naar een ‘goed leven’, in plaats van een ‘gelukkig leven’. En streef als maatschappij geen gelukkige maatschappij na, maar een rechtvaardige maatschappij. Want als we dat nastreven, kan geluk als neveneffect optreden.

Lees meer

Trends in zorgtechnologie

Je hebt al eerder kennisgemaakt met Bureau Helders Jeroen van Dalen in “Jeroen van Dalen: Tussen technologie en menselijkheid”. Daarin belichtten we zijn cruciale rol als verbinder tussen informatietechnologie en zorginnovatie.

In dit aanvullende stuk werpen we samen met Jeroen een blik op duidelijke trends in zorgtechnologie, waarbij we de uitdagingen en kansen verkennen rondom ketensamenwerking, gegevensoverdracht binnen de zorgsector, en de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg.

Lees meer

De kracht van balans: feminiene en masculiene waarden in organisaties

Door: Cassandra Koning en Sanne Gijsbers

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een mooi moment om alle slimme, ambitieuze en krachtige vrouwen – zowel klanten als collega’s bij Helder – in het zonnetje te zetten. Maar ook om te pleiten voor meer feminiene waarden en leiderschap in organisaties, wat verder gaat dan enkel het streven naar meer vrouwen aan de top.

Lees meer

Jeroen van Dalen: Tussen technologie en menselijkheid

In de wereld van informatietechnologie en zorginnovatie vervult Jeroen van Dalen een cruciale rol als bruggenbouwer, verbinder en vertaler. Als projectleider en adviseur bij Bureau Helder deelt hij zijn inzichten over de veelzijdige uitdagingen waar hij dagelijks voor staat. Technisch, maar vooral menselijk. Jeroen: “Het is meer dan eentjes en nulletjes, er zit een wereld achter die je absoluut niet moet vergeten.”

Lees meer
klinisch leiderschap

Waardegedreven zorg vraagt om klinisch leiderschap

Door: Cassandra Koning, Bureau Helder

Zorg in Nederland behoort tot de duurste maar ook de beste zorg van Europa. De totale kosten van de Nederlandse zorg bedroegen in 2023 circa 10% van het bruto binnenlands product (bbp). Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat ze tegen 2060 zo’n 18 procent van het bbp zullen bedragen. We weten dat het huidige model niet houdbaar is en een transformatie is in gang gezet, maar de vraag is: wie leidt deze transformatie?

Lees meer

Over de regulering (en overregulering) van standaarden in gegevensuitwisseling

In “Ageeth Wahle: bruggenbouwer tussen IT en zorginnovatie” kon je kennismaken met Bureau Helders Ageeth Wahle. Hier benadrukt Ageeth het essentiële belang van standaarden in de wereld van gegevensuitwisseling. Haar inzichten bieden waardevolle overwegingen voor iedereen die zich bevindt op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg.
Aanvullend gaan we in op het essentiële evenwicht tussen standaardisatie, innovatie, flexibiliteit en veiligheid. Ageeth onderstreept het belang van werkbaarheid, waarschuwt tegen overmatige regulering en wijst op het gevaar van louter lijstjes afvinken.

Lees meer

Ageeth Wahle: Bruggenbouwer tussen IT en zorginnovatie

“Geef mij maar een bak data en ik ga ermee aan de slag,” aldus Ageeth Wahle. Als bevlogen zelfstandig ondernemer zet ze haar kennis in op het snijvlak van IT en zorginnovatie, waarbij ze fungeert als project-, programma- en interimmanager. Ageeth houdt van structureren en verbindingen leggen – zo maakt ze ogenschijnlijk verhalen behapbaar en complexe data begrijpelijk. Ze benadrukt het belang van informatietechnologie (IT) met een focus op kwaliteit, veiligheid en processen: “Die combinatie is cruciaal met betrekking tot zorginnovatie”.

Lees meer

De rookvrije ggz: een balans tussen gezondheid en autonomie

Het is de maand van ‘Stoptober’: een uitgelezen moment om aandacht te besteden aan het Nationaal Preventieakkoord, dat streeft naar volledige rookvrije ggz-instellingen in Nederland in 2025. Hoewel dit een belangrijk doel is, is het tevens een complex dilemma dat zowel voorstanders als tegenstanders kent. Cassandra Koning, betrokken bij een ggz-instelling die streeft naar een rookvrije omgeving, deelt haar inzichten over deze uitdagende missie.

Lees meer

Hester Touwen: veelzijdige interim-manager met oog voor gezamenlijke doelen

Hester Touwen is een interim-manager en programmamanager met een expertise in strategie, proces en implementatie. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingstrajecten, het optimaliseren van bedrijfsvoering in de zorgsector en het aanpakken van vraagstukken rondom maatschappelijke betrokkenheid. Een behoorlijk breed takenpakket dus! Maar daar geniet ze juist van: “Anders zou ik het maar saai vinden.”

Lees meer

Rik Riemens: financial met heldere taal

Waar Rik Riemens voorheen fungeerde als consultant en financieel manager, vervult hij tegenwoordig weer een bestuurlijke rol, bij het Ikazia in Rotterdam. Rik: “Deze rol bevalt me goed, ik heb de smaak te pakken! Ik vind het heel leuk om grotere organisaties aan te sturen.”

Lees meer