Inzichten 

Rik Riemens: financial met heldere taal

Waar Rik Riemens voorheen fungeerde als consultant en financieel manager, vervult hij tegenwoordig weer een bestuurlijke rol, bij het Ikazia in Rotterdam. Rik: “Deze rol bevalt me goed, ik heb de smaak te pakken! Ik vind het heel leuk om grotere organisaties aan te sturen.”

Jij wordt ook wel “de man van de cijfers” genoemd.

“Zo word ik inderdaad vaak gezien. Maar zo zie ik het zelf niet, al herken ik snel patronen.”

Hoe zou jij jouw taak dan omschrijven?

“Ik ben een financial, maar bekijk een organisatie als een ondernemer. Ik zoek naar kansen en reageer met veerkracht op onverwachte situaties. ”

Waarom is deze ondernemersblik relevant in jouw huidige rol?

“Ik kom over het algemeen binnen als het niet goed gaat – dat is nu eenmaal het lot van de interim manager. Ik analyseer de huidige situatie, probeer te begrijpen wat dit betekent voor het zorgbedrijf als geheel en anticipeer hierop. “Tom Poes, verzin een list!”, de welbekende uitspraak van Olie B. Bommel, daar herken ik me wel in.

Tom Poes? Dat heeft een kleine toelichting nodig.

“Ik bevind me in situaties waar veel geschakeld en geanalyseerd moet worden, en waar een slimme strategie – à la Tom Poes – nodig is. Het komt er vaak op neer dat ik een inhoudelijk idee moet vertalen naar een zakelijk voorstel, met interne en externe gevolgen.”

“Ik gebruik geld om mee te sturen, niet om mee af te strepen.”

Hoe spelen financiën een rol in het opbouwen van duurzame zorgbedrijven?

“De financiën creëren de randvoorwaarden. Ik gebruik geld om mee te sturen, en niet zozeer om mee af te strepen. Mijn doel is ervoor te zorgen dat, bijvoorbeeld in het geval van een ziekenhuis, een herstelplan leidt tot een duurzaam zorgbedrijf voor de toekomst. En niet alleen tot iets dat er financieel gezond uitziet, maar in de werkelijkheid kaalgevreten is.”

 

Waarom is deze aanpak volgens jou zo belangrijk?

“Zorginstanties hebben een belangrijke rol in de maatschappij. Anders dan reguliere bedrijven kunnen ziekenhuizen dan ook niet zomaar taken afstoten. Verschillende vakgebieden werken hier samen, waardoor het behoud van samenhang essentieel is. Een ziekenhuis moet als een bedrijfsverzamelgebouw functioneren, waar alle benodigde expertise aanwezig is. Bovendien zijn we 24/7 open. Dus wat we doen, moeten we kunnen garanderen.”

Hoe breng je samenhang in een “bedrijfsverzamelgebouw”?
“We moeten ons richten op waar we goed in zijn en wat we goed kunnen regelen. Soms betekent dit dat er bepaalde zaken, die lange tijd als normaal zijn beschouwd, ter discussie gesteld moeten worden. Als ondernemer stel je de vraag: moeten we ons ontwikkelen om sterker te worden in bepaalde aspecten, of juist accepteren dat we moeten samenwerken met anderen op gebieden waar we minder sterk in zijn? We dienen ons te concentreren op onze kerntaak en tegelijkertijd open te staan voor verandering.”

“De trajecten waar ik aan werk, daar geloof ik ook echt in.”

Wat maakt jou sterk in jouw taak als financieel bestuurder?
“Ik kan niet iets overbrengen waar ik niet achter sta. De trajecten waar ik aan werk, daar geloof ik echt in. Ik blijf ook altijd met regelmaat vinger aan de pols houden: het is belangrijk dat de zorgorganisatie zelf verder kan, het eigenaarschap invult en de ingezette verandering doorzet. Als dit de situatie is, dan heb ik mijn werk goed gedaan.”

Hoe betrek je medewerkers bij financiële concepten?

“Door helder en eenvoudig te communiceren, begrijpen mensen welke rol ze kunnen spelen. Dit geeft hen rust. Ik ben bereid om regelmatig met medewerkers in gesprek te gaan, desnoods elke week op de zeepkist te staan, en duidelijke informatie te verstrekken die ze kunnen begrijpen. Gelukkig hoor ik vaak terug: “Jij bent een financial, maar je legt het zo begrijpelijk uit.”

Maar hóe maak je het dan zo begrijpelijk?

“Ik vertaal ingewikkelde financiële berichten naar situaties die mensen herkennen in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld: een bank die zich wil terugtrekken is vergelijkbaar met een hypotheek die niet meer wordt verstrekt. Door deze vergelijkbare situaties te gebruiken, begrijpen medewerkers, van schoonmaakpersoneel tot artsen, wat er speelt en hoe we vooruit kunnen komen.”

Je zorgt voor samenhang, discussieert met banken en praat met medewerkers. Wordt het je nooit teveel?

“Ik ben niet zo snel van mijn stuk te brengen. En waarvoor je het doet, is echt de moeite waard – het gaat niet om een koekjesfabriek.”

Hoe komt het dat jij niet zo snel van je stuk te brengen bent?

“Ik benader elke nieuwe situatie met een open houding. Ik denk dat ik dit als twintiger heb ontwikkeld, toen ik in Spanje werkte. Hier werkte ik samen met allerlei mensen, uit allerlei landen, mét allerlei eigen culturen. Ik had wel een boekje Spaans, maar vaak was er meer nodig: een taalboekje helpt je niet om de culturele verschillen te begrijpen. Al doende leerde ik vriendelijk en respectvol met de ander om te gaan en heb ik een oprechte interesse in mensen ontwikkeld. Ik wil weten wat ze drijft, wat ze willen, belangrijk vinden. Mijn tijd in het buitenland heeft ervoor gezorgd dat ik nooit of te nimmer in een ivoren toren zal zitten. Dat is gewoon niet mijn stijl.”

En hoe blijf je uit die ivoren toren?

“In pittige projecten, zoals reorganisaties, probeer ik oog voor de ander te houden. Ik probeer ze in te laten zien wat het doel is van bepaalde trajecten. Daarom is één van mijn filosofieën ook wat Antoine de Saint- Exupéry zo mooi noemde in De Kleine Prins: ‘Je moet mensen niet een boot leren bouwen, je moet ze leren verlangen naar de zee’. “

“Pas als je mensen kunt uitleggen wat het doel van een bepaalde verandering is, kunnen zij zich ertoe verhouden.”

Wat betekent deze quote voor jou?

“Pas als je mensen echt kunt uitleggen wat het doel van een bepaalde verandering is, kunnen zij zich er ook toe verhouden. En kunnen ze er zelfs naar gaan verlangen. Het is essentieel om vanuit het eindpunt te redeneren en te bepalen wat er nodig is om daar te komen.”


Wat is de rol van Bureau Helder in jouw werk en hoe helpt het Helderteam jou om effectief te zijn in grote organisaties?

“Ik vind het leuk om grote organisaties aan te sturen; hier heb ik ook het meeste effect. En dat krijg ik gedaan mét de ondersteuning van Bureau Helder. Door het Helderteam in te zetten, weet ik gelijk wie het beste op welke positie kan staan en welke kwaliteiten eenieder heeft – hier hoef ik niet over na te denken. Dit maakt mijn werk efficiënter en effectiever, en ik kan rekenen op goede feedback. “

Benieuwd hoe Rik jouw organisatie kan helpen?

Neem contact op met Rik voor een kop koffie en een goed gesprek.