Privacybeleid

Bureau Helder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

Contactgegevens
https://bureauhelder.nl/
Van den Oosterkamperf 40,
3907 MG Veenendaal
info@bureauhelder.nl
06- 2862 0256

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • voor- en achternaam
 • organisatienaam
 • adresgegevens organisatie
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP adres
 • openbare data
 • factuur en betaalgegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website

Deze gegevens worden vrijwillig aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier of bij inschrijving voor een nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Bureau Helder verwerkt je persoonsgegevens om overeenkomsten na te komen en service en/of diensten te verrichten waar je je voor hebt ingeschreven. Dit betreft de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor promotie- en/of marketingdoeleinden (alleen bij evenementaanmeldingen en aanvraagformulieren voor gerelateerde inzichten zoals whitepapers en rapporten)
 • verbeteren van onze dienstverlening
 • Bureau Helder analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Helder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Helder deelt geen persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Helder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bureauhelder.nl.

Identificatie
Bij het indienen van het verzoek kunnen we je vragen om een kopie te vragen van je identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we jouw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau Helder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bureauhelder.nl

Cookies

Bureau Helder gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren en zodat we functionaliteit kunnen toepassen.