Over

Helder samengevat.

Je kiest voor ons omdat we samen oplopen. Omdat we luisteren met nieuwsgierigheid, met ruimte voor interpretatie. Omdat we gaan voor duurzaam resultaat. Natuurlijk zijn we goed in wat we doen, maar de manier waarop we dat doen, is doorslaggevend. Die manier van werken, komt voort uit wat ons drijft en wie wij zijn. Dat merk je, wanneer we samen-werken.

Bureau Helder is een adviesbureau dat zich richt op de zorgsector in de breedste zin van het woord. Wij brengen procesmanagement en daadkrachtig project- en interimmanagement. Versnelling, opheldering, ondersteuning of verbinding.

We zijn net even anders

Wij zijn net even anders georganiseerd dan andere adviesbureaus. We stimuleren ondernemerschap en zijn non-hiërarchisch georganiseerd. Want als je aangeeft dat de structuur van veel organisaties niet is meegegaan met de tijd, dan geldt practice what you preach

Deze tijd dwingt namelijk om anders te organiseren: snel, flexibel en effectief. We zijn allen zelfstandig en verenigd in een hechte coöperatie. We treden als één bureau naar buiten. We delen en versterken. Samen vormen we een divers team met een breed scala aan expertise en ervaring. We geloven dat je samen verder komt. 

We werken aan de hand van van de 4 M’s: zorg moet weer Menselijk, met oog op het Maatschappelijk doel, waarbij wij als Bureau Helder uitgaan van Maatwerk (want geen enkele zorgorganisatie is hetzelfde) met Meetbaar resultaat. Deze manier van kijken zie je ook terug in onze organisatie.

‘We stimuleren ondernemerschap en zijn non-hiërarchisch georganiseerd’

We scheppen helderheid

We kijken naar de vraag, maar vooral naar de vraag achter de vraag. Naar wat er werkelijk speelt en waar antwoord voor gezocht moet worden. 

Soms is er alleen duidelijk ‘dat het niet lekker zit’, maar is men zo gewend aan de status quo, dat men het echte probleem niet in focus kan brengen. Waar je te dicht op zit, kun je niet goed zien.

Onze onafhankelijke positie maakt dat wij geen skin in the game hebben en de problemen goed in kaart kunnen brengen. Dit doen we door niet vanuit een ivoren toren naar beneden te staren, maar ín het veld te gaan staan en de vragen te stellen die (te) lang zijn blijven liggen. Met tact, maar natuurlijk noemen we man en paard. 

Duidelijkheid krijgen over de vraag en bieden over het antwoord is hierin de sleutel. 

Zorg is mensenwerk

We bieden vooruitzicht 

Alle beginne is troebel. We kijken er doorheen: wat is de stip op horizon, wat wil je bereiken? We zijn eerlijk over of dat mogelijk is. Bouwen vanuit de inhoud aan een goede organisatie. Hier is structuur en helderheid voor nodig. We kijken naar wat beter kan en bieden concrete instrumenten om die verbetering te realiseren. Dit vraagt tijd en doortastendheid.

We versimpelen, versnellen en verbeteren

De zorg is tegenwoordig doordrenkt van regels, processen en procedures. En achter elk ervan zit een goede intentie. Maar soms is het ‘waarom doen we dit ook weer zo’ verdwenen. Wij kijken kritisch mee, we versimpelen, versnellen en verbeteren. 

We zetten in op partnerschap

We werken samen. We geloven in de waarde van de inbreng van een zorgorganisatie en we zoeken naar welke verbindingen nog meer nodig zijn om het doel van de zorgorganisatie te bereiken. De achilleshiel van samenwerken zit in de authenticiteit en verbinding. Eerst de relatie, dan de taak. Zo werken we binnen Bureau Helder ook.

We werken toekomstgericht

We maken samen een start, maar we nemen het niet zodanig over dat een zorgorganisatie niet zelf verder kan. We geven je de handvatten om zelf verder te gaan. Al onze trajecten hebben als doel vooruit te kunnen. Nu, en in de toekomst. 

Samenwerkingspartner zorg advies

Verder praten met een kop koffie of thee?

Wil je weten of wij je verder kunnen helpen? Laten we onder het genot van een (digitaal) kopje koffie kennismaken! En neem ook gerust contact met ons op als je vraag net wat anders is. Samen kijken we naar wat het beste past.