Diensten

Ontzorgen doen we zo.

Wat we doen?
Heel kort samengevat: 
de zorg terugbrengen naar de kern: zorg. 

Iets uitgebreider: inzetten op menselijkheid, het maatschappelijk doel van de zorg, door middel van maatwerk bij elke zorgorganisatie, natuurlijk met meetbaar resultaat. 

Meer details: hieronder vind je onze concrete diensten: samenwerken, ontwikkelen en realiseren,  waarbij we je graag ook uitleggen hóe we doen wat we doen.

Teamcoaching leiderschapscoaching zorgadvies

Samenwerken

Samen werken is voor ons ook echt dat: in goede afstemming met elkaar samen het werk doen. Wij begeleiden, ondersteunen en adviseren. Daarbij zijn we altijd zacht op de relatie, hard op de inhoud.  

Wij maken elke stap concreet voor je, zodat de inhoudelijke inbreng het beste tot z’n recht komt en stappen snel gezet kunnen worden. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van:

  • team- en leiderschapscoaching: hierbij draait het om het uitwisselen van visie, maar ook: het laten knallen zónder de verbinding te breken. Oftewel: om beter tot je doel te komen met elkaar. 
  • het opzetten van nieuwe samenwerkingsinitiatieven: voor als je samen méér wilt bereiken. Is het logisch? Zinvol? Kunnen we samen het juiste neerzetten op zo’n manier dat het een positief voorbeeld vormt voor de rest van de organisatie?

Ontwikkelen

We helpen je ook bij het handen en voeten geven aan wat er al in je hoofd zit, maar nog niet concreet is geworden. Denk aan:

  • strategie: waarbij we samen met je vatten wat de concrete stappen zijn die je gaat zetten om het hogere doel van je organisatie te bereiken.  
  • governance vraagstukken: heeft verandering impact op de inrichting en structuur van je organisatie? Dan checken we of deze past bij de vraagstukken die nu voorliggen. En met welke aanpassing je die eventueel wél voor elkaar krijgt. 
  • innovatie: hoe benut je nieuwe en innovatieve inzichten in je strategie? En: hoe maak je concrete (vervolg)stappen? Is het financieel haalbaar? Gaat het echt werken? Kortom van innovatiestrategie tot business case, en van het ontwikkelen tot de realisatie van nieuwe concepten: we zetten het graag met je op.
  • cultuur en leiderschap: wie ben jij, wat is de identiteit van je organisatie en hoe koppel je deze twee op zo’n manier dat je doelen bereikt? Zowel vanuit je positie als bestuurder of manager als voor je team ondersteunen we door middel van leiderschapscoaching, teamontwikkeling en -coaching.
Projectmanagement, programmamanagement, verandermanagement zorgadvies bureau

Realiseren

We worden pas blij als het ook echt werkt. Niet als er een rapport of een presentatie ligt die mensen uiteindelijk niet in beweging zet. En als we dan aan de slag gaan om het gewenste resultaat te bereiken, dan doen we dat sámen met de medewerkers uit de organisatie. We bieden structuur, tools en handvatten die het mogelijk maken om zelf passend management te blijven voeren, ook als we weg zijn. 

Dus helpen we graag realiseren door: 

  • projectmanagement: om een project tot resultaat te brengen.
  • verandermanagement: om de gewenste wijzigingen in cultuur en werkwijzen tot stand te brengen.
  • programmamanagement: waarbij het portfolio van alle projecten in samenhang brengen met elkaar. Én we sturen op een realistische en succesvolle afronding van projecten.

Interimmanagement

Een van de mensen van Helder kan tijdelijk ook echt een collega in jouw organisatie worden. Iemand die support en structuur geeft aan teams. Die werkt aan de benodigde veranderingen in de processen en cultuur. Dit doen we op het vlak van bedrijfsvoering, zowel in de ondersteunende diensten als in het primair proces; als divisies van ziekenhuizen, op de OK, bij financiën, etc

Interim management zorgadvies bureau

Verder praten met een kop koffie of thee?

Wil je weten of wij je verder kunnen helpen? Laten we onder het genot van een (digitaal) kopje koffie kennismaken! En neem ook gerust contact met ons op als je vraag net wat anders is. Samen kijken we naar wat het beste past.