Inzichten 

Samen bouwen aan toekomstbestendige parkinsonzorg

Parkinson* is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. In Nederland hebben meer dan 60.000 mensen deze complexe ziekte. Volgens ParkinsonNL stijgt dit aantal tot 2040 naar verwachting met 56%. Vandaag, op Wereld Parkinson Dag, staan we bewust stil bij parkinson en de impact ervan op patiënten en hun naasten. Hester Touwen, interim- en programmamanager: “De vraag naar kwalitatieve zorg voor mensen met parkinson groeit. Tegelijkertijd staat het aantal zorgverleners onder druk. Hoe houden we de zorg toegankelijk en toekomstbestendig?” Samen met Jacco de Beer, organisatieadviseur, vertelt ze over deze uitdagingen en het traject met Zorg voor Parkinson. Hester en Jacco werken in opdracht voor ZmParkinson. Eveline Hund, programmaleider Zorg voor Parkinson, is projectleider van deze opdracht.

Toegankelijke en kwalitatieve zorg

Parkinson is een complexe hersenziekte. Iedere patiënt heeft een eigen combinatie van klachten en verschijnselen. Deze hebben veel effect op het dagelijks leven van de patiënt en die van hun naasten. In het zorglandschap groeit het aantal patiënten, terwijl het aantal zorgverleners niet meegroeit of zelfs afneemt. Een antwoord vinden op ‘zorgschaarste’ is daarom een belangrijk thema voor nu en de komende jaren. Het vraagt bijvoorbeeld om efficiëntere zorg en optimale regiosamenwerking. Zorg voor Parkinson is een samenwerking waarbij zorgverleners en -managers werken aan het verbeteren van patiëntenzorg. Het is een initiatief van de ziekenhuizen Radboudumc, Rijnstate, CWZ, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein en kwam tot stand in samenwerking met Parkinson Vereniging en ParkinsonNet.

Een belangrijk onderdeel van toekomstbestendige parkinsonzorg is de verschuivende rol van zorgverleners. “De veranderende rol van de neuroloog en de parkinsonverpleegkundige** was de aanleiding voor de vraag vanuit Zorg voor Parkinson”, legt Jacco uit. “De vraag aan Bureau Helder was om voor de vijf ziekenhuizen binnen Zorg voor Parkinson het zorgpad in beeld te brengen en vanuit deze inzichten samen een optimaal zorgpad te ontwikkelen.” De taakverschuiving tussen de neuroloog en de parkinsonverpleegkundige, die een aantal jaar geleden was ingezet, speelde hierin een hele belangrijke rol. Deze verschuiving had als doel om de neuroloog meer ruimte te geven voor het behandelen van patiënten met een complexe vorm van parkinson. Maar ook om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden.

In gesprek over zorgpaden

Als stappen en rollen in de zorg op eenzelfde manier zichtbaar zijn, kun je er met elkaar over in gesprek. Daarom brachten we zorgpaden helder in kaart. Dat deden we vanuit data-analyse en met behulp van gesprekken met zorgverleners. Elk zorgpad bestaat uit de stappen van de patiënt in het zorgproces en de acties van de zorgverlener. Deze werden opgesplitst naar de verschillende fasen in het verloop van parkinson. In het zorgpad zie je bijvoorbeeld hoe vaak de patiënt terugkomt in het ziekenhuis. Door dit op een gelijke manier te doen, konden we de verschillen zichtbaar maken.

Hester en Jacco bespraken de zorgpaden met de vijf ziekenhuizen. Vervolgens stonden deze paden centraal tijdens de werkconferentie van Zorg voor Parkinson op 14 en 15 maart. De aanwezigen waren onder meer neurologen, parkinsonverpleegkundigen, zorgmanagers, onderzoekers en patiënten. “Zij vulden elkaar goed aan”, zegt Hester. “Hun positieve energie was écht zichtbaar en voelbaar in de gesprekken. Samen bespraken we vragen als: hoe ziet het ideale zorgpad eruit voor goede zorg die voor iedereen toegankelijk is en blijft? En hoe houden we de regie waar mogelijk bij de patiënt? Als we met elkaar werken aan toekomstbestendige zorg, is het belangrijk dat we die verschillende perspectieven meenemen. Dat we samen de verbeterslag maken.” “En natuurlijk dat de zorg financierbaar en betaalbaar blijft”, vult Jacco aan. De gesprekken met alle betrokkenen geven goede handvatten voor een optimaal zorgpad voor alle ziekenhuizen. Een efficiënt pad dat werkt voor de patiënt en zorgverleners en dat we kunnen ondersteunen met ICT-oplossingen. Bijvoorbeeld door specifieke informatie over parkinson op het juiste moment aan de patiënt te tonen. Om zo de zorgverlener te ontlasten en zelfregie bij de patiënt te vergroten.

*Met parkinson bedoelen we ook de verschillende vormen van parkinsonisme.
**Waar we spreken over parkinsonverpleegkundige, bedoelen we ook de verpleegkundig specialist.

“De positieve energie van alle aanwezigen was écht zichtbaar en voelbaar”

Wil je jouw visie delen op toekomstbestendige parkinsonzorg? Of ben je benieuwd hoe we jou kunnen ondersteunen?

Neem contact op met Hester of Jacco voor een kop koffie en een goed gesprek.