Inzichten 

Jeroen van Dalen: Tussen technologie en menselijkheid

In de wereld van informatietechnologie en zorginnovatie vervult Jeroen van Dalen een cruciale rol als bruggenbouwer, verbinder en vertaler. Als projectleider en adviseur bij Bureau Helder deelt hij zijn inzichten over de veelzijdige uitdagingen waar hij dagelijks voor staat. Technisch, maar vooral menselijk. Jeroen: “Het is meer dan eentjes en nulletjes, er zit een wereld achter die je absoluut niet moet vergeten.”

Jij bevindt je in het complexe werkveld van de informatietechnologie.

“Ik snap dat het van buitenaf complex kan lijken, maar voor mij is het dagelijkse kost. Maar veelzijdig is het zeker, met allerlei verschillende accenten binnen de informatiekunde. En de zorg is van zichzelf natuurlijk al een divers vakgebied, dat zie je ook goed vertegenwoordigd binnen Bureau Helder.”

“De zorg en ICT hebben ieder hun eigen jargon, dat maakt het lastig elkaar te begrijpen.”

Je bent gespecialiseerd in het verbinden van ICT-leveranciers en zorginstellingen. Hoe pak je dat aan?

“In vrijwel elk project is het mijn taak om die brug te slaan. Heel zwart-wit gezegd: de zorg en ICT zijn hoogst gespecialiseerde vakgebieden met ieder hun eigen jargon. En dat maakt het lastig elkaar te begrijpen. Mijn rol is om deze twee werelden te verbinden en de vertaalslag te maken tussen wat de zorgprofessional nodig heeft en wat de ICT-leverancier kan bieden. Het is een kunst om de technische aspecten te begrijpen en deze te vertalen naar begrijpelijke taal voor alle betrokkenen. Juist die combinatie van de technische kant, de ‘harde’ kant, en de menselijke kant, de ‘zachte’ kant, vind ik heel leuk.”

“Zorginstellingen moeten niet overhaast voor een technologische 'Rolls Royce' gaan.”

Technologische oplossingen moeten aansluiten op de praktische behoeften van de zorgsector. Hoe manage je het realisme?

“Leveranciers kunnen, zonder kwade intenties, dingen groots maken. Alles lijkt mogelijk. Maar in de praktijk is het vaak duur, ingewikkeld, of het is een roze wolk waarbij het beloofde resultaat nog niet is bereikt. Realisme is essentieel om de juiste afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. Zorginstellingen moeten een systeem kiezen dat echt bij hen past en niet overhaast voor een technologische ‘Rolls Royce’ gaan. Stapsgewijze implementatie is vaak effectiever.”

 

Hoe weet jij of het een “roze wolk” betreft?

“Ik houd de marktontwikkelingen bij en weet wat er speelt. Het draait ook om doorvragen. Soms lijkt een innovatie gaande, maar is het niet schaalbaar of nog niet gevalideerd. Door demo-sessies te organiseren, kun je beoordelen of het aansluit op de behoeften van de klant. Het moet een oplossing zijn voor een echt probleem en geen extra administratieve last worden.”
 

Hoe pas je jouw rol als verbinder momenteel toe?

“In veel projecten fungeer ik als schakel tussen de ICT-leverancier en de zorginstelling, aan de kant van de zorginstelling. Momenteel ben ik projectleider voor het landelijk netwerk acute zorg, waar we een nieuw dataplatform creëren. Er zijn wensen en verwachtingen aan de kant van de zorginstellingen en belemmeringen aan de kant van de leverancier. Mijn rol is om dit constant af te stemmen en de klant erbij te betrekken om zo het juiste gesprek te kunnen voeren.”

 

Klopt het dat er overeenkomsten zijn tussen jouw werk en dat van Helder-collega Ageeth Wahle?

“Absoluut! Ik ken Ageeth nog van onze studie Medische Informatiekunde, waar zij twee jaar boven mij zat. Ook waren we collega’s bij Capgemini. En nu komen we elkaar weer tegen bij Bureau Helder, waar we af en toe projecten samen doen. Ik waardeer het sparren met al mijn collega’s bij Helder, maar als het op informatiekunde aankomt, zoek ik Ageeth op.”

“Ik ben hard op het proces, zacht op de persoon.”

Je staat voor menselijkheid op de werkvloer. Hoe komt dat tot uiting?

“Ja, ik geloof sterk in een menselijke benadering binnen de hiërarchische structuren van een organisatie of project. Informele werkrelaties zijn hierin belangrijk – een band opbouwen met de mensen waar je mee samenwerkt. Ik ben hard op het proces, zacht op de personen en benader mijn medemensen zoals ik zelf benaderd wil worden. Ik merk dat dat in de praktijk werkt.”

 

Dat klinkt niet als de stereotype aanpak van een ICT’er.

“Klopt, ik ben dan ook geen hardcore ICT’er. Mijn dag draait vooral om samenwerken met mensen. Als projectleider ligt mijn focus op organiseren en mensen bij elkaar brengen. Dat vind ik leuk.”

 

Je zegt zelf dat je een psychologische blik hebt. Wat betekent dat in de praktijk?

“Het draait om het begrijpen van de vraag achter de vraag. Waarom wordt iets gevraagd en wat zijn de dieperliggende behoeften? Ook probeer ik de mens achter de functie te vinden. Wat beweegt mensen en wat maakt een project interessant voor hen? Het draait om het doorgronden van motivaties en het creëren van een positieve sfeer. Een klant heeft er belang bij dat de sfeer goed is, voor iedereen.”

 

Hoe bewaak je die sfeer?

“Door individuen persoonlijk te benaderen, en waar het kan met humor. Het moet niet te zwaar worden. Dat gaat vaak gemakkelijker als het niet online is.”

‘’We zijn allemaal eigenwijze adviseurs, maar er is ruimte voor elkaars inzichten.’’

Bureau Helder hecht ook veel waarde aan die persoonlijke connectie.

“Zeker, bij Bureau Helder streven we naar een sterke connectie met de klant. In plaats van meteen te rennen, checken we eerst in, stellen we toetsvragen en proberen we de connectie te maken. Dat maakt verdere samenwerking gemakkelijker. Intern doen we dat ook goed. We willen van elkaar weten wat ons beweegt en houden elkaar scherp.”

 

Hoelang ben je al bij Bureau Helder?

“Sinds 4 jaar.”

 

Wat heeft je destijds gemotiveerd om aan te sluiten?

“Tien jaar geleden werd ik zelfstandig ondernemer. Ik miste echter een vaste groep mensen om op terug te vallen. Ik kende Cassandra nog van mijn tijd bij Capgemini. Ze vertelde mij over Bureau Helder en ik mocht een inspiratiesessie bijwonen. Ik voelde me meteen op mijn plek. Een dag later werd me gevraagd om bij Bureau Helder aan te sluiten. Het is een mooie mix van los en vast. Ik word niet gedwongen al mijn projecten met Helder te doen, maar het kan wel. De afgelopen vier jaar hebben we samen aan grote projecten gewerkt – iets wat ik alleen niet had kunnen doen. Bovendien, die nauwe samenwerking met collega’s is gewoon heel leuk.”

 

Wat maakt de samenwerking binnen Bureau Helder zo krachtig?

“We zijn allemaal eigenwijze adviseurs met onze eigen meningen, maar er is ruimte voor elkaars inzichten. Het is soms even zoeken, maar juist dat houdt ons scherp.”

“Het is meer dan eentjes en nulletjes: er zit een wereld achter.”

En daarnaast ben je ook nog fotograaf.

“Fotografie is een hobby van me. Al in mijn jeugd leerde ik analoog fotograferen van mijn oom en in mijn studententijd begon ik met het fotograferen bij concerten en evenementen. Ik heb het als zelfstandig ondernemer aan mijn KvK-inschrijving toegevoegd, maar ik neem vooral kleine opdrachten aan.”

 

Ervaar je een link tussen je werk en fotografie?

“Zeker. Fotografie gaat ook over die harde en zachte kant: beide gaan over techniek, maar ook over het menselijke aspect. Het gesprek aangaan is ook belangrijk in fotografie, net als in mijn rol als projectleider. De beste portretfotografen voeren eerst een gesprek om de persoon achter het gezicht te leren kennen. Het is meer dan eentjes en nulletjes, er zit een wereld achter die je absoluut niet moet vergeten.”

Benieuwd hoe Jeroen jouw organisatie kan helpen?

Neem contact op met Jeroen voor een kop koffie en een goed gesprek.