Inzichten 

Michel van der Voort: motivator met een pragmatische blik

De zorg beter maken en continu faciliterend zijn aan het zorgproces. Dat is het streven van Michel van der Voort. Als interim- en projectmanager bij Bureau Helder houdt hij zich bezig met bedrijfsvoering, toezicht, integrale zorg en integrale samenwerkingsverbanden. Michel is nuchter, pragmatisch en transparant. Hij maakt complexe vraagstukken bespreekbaar en haalt het beste in mensen naar boven. Niet alleen in zijn werk, maar ook als coach van zijn wielerteam.

Ruim twee jaar geleden startte je bij Bureau Helder. Hoe ging dat?

“In die periode begon ik als zelfstandig interim- en projectmanager in de zorgsector. Tegelijkertijd wilde ik voorkomen dat ik als zelfstandige niet meer bij een team hoorde. Ik raakte in gesprek met Rik Riemens, die ik al ken sinds 2010. Rond dat jaar werkten we aan het opzetten van een samenwerkingsverband tussen het Flevoziekenhuis en het AMC (inmiddels Amsterdam UMC). Rik vanuit zijn rol als bestuurder van het Flevoziekenhuis en ik als hoofd planning & control bij het AMC. Na enkele goede gesprekken met Rik sloot ik me aan bij Bureau Helder.”

Volgens een Helder collega laat je cijfers tot leven komen.

“Dat klopt. Ik heb een financiële en een bedrijfskundige achtergrond. Daardoor kan ik cijfers op een begrijpelijke manier uitleggen aan inhoudsdeskundigen in de zorg. Ik laat zien wat investeringen, kosten, inkomsten en andere cijfers betekenen voor bedrijfsdoelstellingen. En hoe je vanuit daar stappen vooruit zet.”

Welke rol vervul je op dit moment?

“Via Bureau Helder kwam ik terecht in de integrale geboortezorg. Momenteel werk ik als directeur finance bij twee Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s): Geboortezorg Salland en IJmond Geboortezorg. Naast mijn werk vanuit Bureau Helder ben ik directeur bedrijfsvoering bij Raamwerk. Vanuit mijn rol bij de IGO’s richt ik me op gezonde bedrijfsvoering binnen de integrale geboortezorg.” 

“Deze zorg verschuift steeds meer van de tweede naar de eerste lijn. Dat houdt in dat cliënten vaker direct contact hebben met verloskundigen en andere eerstelijns professionals. Eerder werden cliënten vaak doorverwezen naar het ziekenhuis. Deze verschuiving zorgt ook voor complexe vragen, zoals: hoe gaan we om met de groeiende vraag naar geboortezorg in een krappe arbeidsmarkt? En hoe komen we tot oplossingen waar de cliënten, zorgprofessionals én verzekeraars baat bij hebben?”

 

Dat zijn flinke uitdagingen. Hoe pak je die aan?

“Voor verandering en betere zorg, is een constructieve samenwerking nodig tussen zorgprofessionals, banken en zorgverzekeraars. Die samenwerking is alleen mogelijk als zij wederzijds begrip hebben voor elkaar. Want de perspectieven en belangen van bijvoorbeeld verloskundigen en professionals die in ziekenhuizen werken, verschillen behoorlijk. Daarom ga ik in gesprek met al deze partijen. Ook zorg ik dat zij inzicht krijgen in elkaars standpunten.”

“Met zorgverzekeraars bespreek ik onder andere hoe we de bespaarde kosten weer laten terugvloeien in de zorg. Om zo de zorg verder te verbeteren. Ik geef advies met een objectieve blik en vanuit een onafhankelijke positie. In samenspraak komen we uiteindelijk tot duidelijke afspraken. Zo breng ik alle betrokken partijen dichter bij elkaar. En verminder ik het spanningsveld tussen verloskundigen en ziekenhuisprofessionals.”

“Voor constructieve samenwerkingen is wederzijds begrip nodig.
Ik ga met betrokken partijen in gesprek en breng ze dichter bij elkaar.”

Waarom passen de visie en werkwijze van Bureau Helder bij jou?

“Het team van Bureau Helder heeft een innovatieve blik op vraagstukken in de zorg. We verlaten gebaande paden om te komen tot creatieve oplossingen die de zorg beter maken. Dat doen we altijd in samenspraak met onze klanten en stakeholders. Daar kan ik me volledig in vinden. Ik wil continu faciliterend zijn aan het zorgproces. In een optimaal zorgproces zijn de cliënt en zorgprofessional met elkaar verbonden. Dat betekent dat zij het gesprek met elkaar aangaan, zodat de cliënt begrip krijgt voor het werk van de zorgprofessional. En zodat de professional begrijpt wat voor de cliënt van waarde is.”

 

Wat maakt dat je professionals en partijen goed meekrijgt in een proces?

“Conflicten tussen partijen of op de werkvloer maak ik gemakkelijk bespreekbaar. Daarin ben ik nuchter, pragmatisch en transparant. Dat wordt door alle partijen op uitvoerend en bestuurlijk niveau zeer gewaardeerd. Door mijn openheid weten alle partijen altijd waar ze aan toe zijn.”

“Niet alleen in mijn werk, maar ook privé is het begeleiden en motiveren van mensen een van mijn kwaliteiten. Ik coach een wielerteam van mensen tussen de 19 en 28 jaar. Zij willen continu het beste uit zichzelf halen. Ik vind het daarom leuk om deze groep te begeleiden. We zijn regelmatig als team een paar dagen met elkaar op pad. Daardoor leren we elkaar goed kennen en maken we persoonlijke uitdagingen bespreekbaar. We creëren echt een vertrouwensband, waardoor de teamleden zich veilig voelen om te groeien. En steeds meer openstaan voor constructieve feedback.”

Wat is jouw ambitie binnen Bureau Helder?

“Dat we ons ontwikkelen als specialist in integrale bekostigingsvraagstukken en integrale samenwerkingsverbanden binnen de zorg. Zodat we trajecten rondom het beter organiseren van ziekenhuisverplaatste zorg kunnen begeleiden. Dit geldt voor de geboortezorg, maar ook voor zorg rondom chronische ziekten. Een verbetering kan zijn dat ouderen met een chronische hartaandoening minder vaak naar het ziekenhuis moeten en behandelingen binnen hun instelling krijgen.”

“Vanuit Bureau Helder hebben we daarin een belangrijke en innovatieve rol. Onze mensen hebben uiteenlopende achtergronden en expertises. Daardoor kunnen we altijd de juiste collega aanhaken. Of het nu gaat om bijvoorbeeld cultuur-, technologische-, financiële- of communicatievraagstukken. We schakelen soepel en pakken uitdagingen in de zorg samen efficiënt aan.”

Benieuwd hoe Michel jouw organisatie kan helpen?

Neem contact op met Michel voor een kop koffie en een goed gesprek.