Inzichten 

Over de regulering (en overregulering) van standaarden in gegevensuitwisseling

In “Ageeth Wahle: bruggenbouwer tussen IT en zorginnovatie” kon je kennismaken met Bureau Helders Ageeth Wahle. Hier benadrukt Ageeth het essentiële belang van standaarden in de wereld van gegevensuitwisseling. Haar inzichten bieden waardevolle overwegingen voor iedereen die zich bevindt op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg. Aanvullend gaan we in op het essentiële evenwicht tussen standaardisatie, innovatie, flexibiliteit en veiligheid. Ageeth onderstreept het belang van werkbaarheid, waarschuwt tegen overmatige regulering en wijst op het gevaar van louter lijstjes afvinken.

Het evenwicht tussen standaardisatie, innovatie, flexibiliteit en veiligheid

Als we het hebben over standaarden, is het essentieel om een evenwicht te vinden. Evenwicht tussen de standaard en de verantwoordelijkheden van leveranciers en zorgaanbieders, maar ook evenwicht tussen innovatie, flexibiliteit en veiligheid.

Ageeth: “In een standaard moet de focus liggen op het waarborgen van veiligheid voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Vervolgens is het van belang om te beoordelen wat wel en niet werkt, door samen te werken met belangrijke stakeholders. We moeten nadenken over hoe we doelen kunnen bereiken: het moet wel functioneel zijn.”

 

Overmatige regulering

Standaarden spelen een cruciale rol bij het realiseren van doelen in gegevensuitwisseling. Ze helpen bij het scheppen van orde te midden van complexiteit. Maar Ageeth waarschuwt ook voor overmatige regulering: “Je moet kijken tot waar een standaard van toegevoegde waarde is en waar het tegen je gaat werken. Ik heb een broertje dood aan standaarden die niks toevoegen. Leg die maar naast je neer.”

In haar kijk op kwaliteit en veiligheid benadrukt Ageeth het belang van werkbaarheid in de zorg. “Is het niet werkbaar? Dan moet het anders. Zijn we aan het invullen om het invullen? Dan zou ik zeggen: afschaffen of stoppen.”

“Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Dat moet je je altijd afvragen. Blijven nadenken.”

Blijven nadenken

Tot slot wijst ze op het gevaar van het louter afvinken van lijstjes die met standaardisering komen, zonder de context in overweging te nemen. “Je hebt helaas mensen, zoals destijds bij de belastingdienst is gebeurd, die gewoon lijstjes afwerken en niet meer nadenken: wat is de context? Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Dat moet je je altijd afvragen. Blijven nadenken.” Een les voor iedereen die bezig is met vormgeven van processen en standaarden.

Lees het volledige interview

Lees het volledige interview voor meer diepgaande inzichten in Ageeths ervaringen en filosofie over het optimaliseren van gegevensuitwisseling in de zorg.

Benieuwd hoe Ageeth jouw organisatie kan helpen?

Neem contact op met Ageeth voor een kop koffie en een goed gesprek.