Inzichten 

Hester Touwen: veelzijdige interim-manager met oog voor gezamenlijke doelen

Hester Touwen is een interim-manager en programmamanager met een expertise in strategie, proces en implementatie. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingstrajecten, het optimaliseren van bedrijfsvoering in de zorgsector en het aanpakken van vraagstukken rondom maatschappelijke betrokkenheid. Een behoorlijk breed takenpakket dus! Maar daar geniet ze juist van: “Anders zou ik het maar saai vinden.”

Hoe vul je over het algemeen je rol als interim-manager in?

“In mijn rol als interim-manager werk ik binnen de lijnorganisatie. Dat betekent dat ik tijdelijk een managementpositie inneem, totdat er een vaste manager wordt aangesteld. Voordat die overgang plaatsvindt, is vaak een verandering in het team en de werkwijze nodig. Samen met het team identificeer ik waar deze veranderingen moeten plaatsvinden, wat soms anders is dan aanvankelijk gedacht. Als interim-manager zorg ik ervoor dat deze veranderingen worden doorgevoerd, zodat de weg vrij is voor de komst van een vaste manager die de veranderingen kan voortzetten.”

 

Dus je speelt een belangrijke rol tijdens deze overgangsfase.

“Ja, dat klopt. En dat is ook precies wat ik zo fascinerend vind. Een team heeft vaak jarenlang op een bepaalde manier gefunctioneerd, wat voor een poos prima werkte. Maar ondertussen is de organisatie veranderd, en is de vraag van buitenaf veranderd. Het team moet hierin meegaan, om weer up-to-date te zijn.”

“Ik werk enkele maanden intensief samen met het team om de veranderingen door te voeren.’’

Hoe zorg je ervoor dat ze die veranderingen kunnen omarmen?

“Dat hangt af van de situatie. Soms is er behoefte aan een nieuwe structuur binnen het team, of is er überhaupt behoefte aan structuur. Soms moet de manier van samenwerken en communiceren worden aangepast, omdat de verbinding zoek is. Ik werk enkele maanden intensief samen met het team om de veranderingen door te voeren. Zodra we op koers zijn, begint de zoektocht naar een vaste manager.”

 

En wat houdt jouw rol als programmamanager dan precies in?

“Als programmamanager word ik ingeschakeld voor projecten die gedurende een bepaalde periode een grote impact hebben op een organisatie. Deze projecten vereisen specifieke sturing en managementvaardigheden. Ik word tijdelijk aan de organisatie toegevoegd met als doel deze projecten succesvol te laten verlopen. Ik zorg ervoor dat een project volledig wordt afgerond of dat een specifiek element een blijvende plek krijgt binnen de organisatie, waarna het programma wordt afgesloten.”

"Mijn doel is om tot een gezamenlijke richting te komen."

Dus als programmamanager sta je meer aan de zijlijn, terwijl je als interim-manager tijdelijk onderdeel van het team bent. Wat is jouw voorkeur?
“Ik haal veel voldoening uit beide rollen. Wat ik echter extra leuk vind aan de rol als interim-manager, is het brede takenpakket. Als interim-manager ben je bijvoorbeeld ook betrokken bij HR-gerelateerde zaken en de ontwikkeling van mensen, waardoor je hen in de gelegenheid stelt om de veranderingen door te maken.”

 

Het realiseren van verandering brengt altijd complexiteit met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat alle belangen worden behartigd?
“Het is onmogelijk om alle belangen te behartigen. Mijn doel is om tot een gezamenlijke richting te komen. In ziekenhuizen, waar ik vaak werkzaam ben, kan gemakkelijk het idee ontstaan dat verschillende afdelingen tegenstrijdige belangen hebben. Ik help deze perceptie te veranderen door aan te tonen dat bepaalde belangen, zoals het verbeteren van de patiëntenzorg, in het belang zijn van alle partijen. Vervolgens kijken we hoe we, op basis van deze gedeelde belangen, onze organisatie kunnen herstructureren en optimaal gebruik kunnen maken van wat we in huis hebben. Het is belangrijk om een gemeenschappelijk doel te vinden en verschillende partijen op één lijn te krijgen.”

“Door samen het gemeenschappelijke doel in te zien, kan er vanuit verschillende invalshoeken worden bijgedragen.”

En hoe breng je die partijen op één lijn?

“Ik probeer ervoor te zorgen dat iedereen het gemeenschappelijke doel inziet, zodat er vanuit verschillende invalshoeken kan worden bijgedragen. Samen zoeken we naar de beste manier om de klant, degene die ons nodig heeft, te helpen. Gelukkig is in de maatschappelijke dienstverlening altijd duidelijk wie de klant is en waar we het voor doen. Iedereen is gemotiveerd om goed werk te leveren voor die klant.”

 

Hoe draag jij bij aan die motivatie?

“Mensen willen graag het gevoel hebben dat ze iets waardevols doen. Soms hebben ze echter wat hulp nodig om te begrijpen hoe ze dat kunnen doen. Ik kan hen daarbij helpen door te laten zien dat ze wel degelijk in staat zijn om bepaalde dingen te veranderen. Ik moedig mensen aan en help hen om hun sterke punten verder te ontwikkelen. Dit geeft hen meer zelfvertrouwen, waardoor ze zelfverzekerd en effectief kunnen handelen.”

 

Hoe bereik je dit?

“Ik werk opbouwend: op een constructieve manier. Ik ben eerlijk over wat iemand minder goed kan, en leg zo veel mogelijk de nadruk op wat iemand juist wel heel goed kan. Vervolgens proberen we samen te ontdekken hoe ze kunnen groeien en hoe ze optimaal kunnen bijdragen aan het team en de mensen om hen heen.”

“Ik help vakmensen om boven hun eigen hokje uit te stijgen.”

Waarom hebben ze jouw hulp nodig om dat in te zien?

“Vakmensen zijn ontzettend goed in hun specifieke expertise. Het is echter vaak moeilijk voor hen om het bredere plaatje te zien en te begrijpen wat er nodig is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Ik help hen om boven hun eigen hokje uit te stijgen – het grotere plaatje te zien. Dit creëert ook een nieuw enthousiasme, doordat ze inzien hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan het grotere geheel.”

 

Maatschappelijke betrokkenheid is een terugkerend thema in jouw werk. Wat betekent dit voor jou?

“Het bijdragen aan de maatschappij is een intrinsieke motivatie. Ik had dit ook kunnen realiseren door in het bedrijfsleven te werken, of juist door aan het bed te staan. Echter heb ik ontdekt dat mijn manier om het meeste impact te hebben, is door te werken met maatschappelijke en non-profitorganisaties. Dat geeft me de meeste voldoening.”

 

Je richt je in je adviesrol op het herinrichten van organisaties, het verbeteren van processen, het versterken van de financiële functie en fusie- en samenwerkingsvraagstukken. Je houdt je bezig met veel verschillende aspecten.

“Dat klopt. En dat vind ik heerlijk. Ik geniet ervan om in de breedte, vanuit verschillende invalshoeken, naar een einddoel te werken. Anders zou ik het maar saai vinden.”

“Bij Bureau Helder word ik omringd door vakgenoten en gelijkgestemden.”

Wat is de rol van Bureau Helder in dit alles?
“Bij Bureau Helder word ik omringd door vakgenoten en gelijkgestemden. We sparren met elkaar over onze ervaringen, zowel binnen als buiten de organisatie, en geven elkaar waardevolle feedback. Ik kan altijd rekenen op de collega’s van Bureau Helder, of ik nu advies nodig heb of gewoon behoefte heb aan samenwerking. Als interim-manager werk ik vaak op geïsoleerde projecten, dus het is fijn om af en toe met mijn collega’s van Bureau Helder samen te werken.”

 

Wat wil je samen met Bureau Helder bereiken?

“Ik wil samen met Bureau Helder meer impact hebben in de gezondheidszorg. We willen onszelf blijven ontwikkelen, zodat we maximale waarde kunnen bieden in een sector die voortdurend in beweging is – en dat zal alleen maar meer worden.”

Benieuwd hoe Hester jouw organisatie kan helpen?

Neem contact op met Hester voor een kop koffie en een goed gesprek.