Inzichten 

Stop met streven naar geluk

Stop met streven naar geluk. Dat klinkt misschien gek, op de internationale Dag van Geluk. We verhelderen het voor je: streef naar een 'goed leven', in plaats van een 'gelukkig leven'. En streef als maatschappij geen gelukkige maatschappij na, maar een rechtvaardige maatschappij. Want als we dat nastreven, kan geluk als neveneffect optreden.
Dit hebben we bij Bureau Helder niet zelf bedacht. We mogen graag geïnspireerd raken, en op de Dag van Geluk laten we ons inspireren door het boek ‘GELUK.’ van Leo Bormans (2010). In dit boek komen 100 professoren van over de hele wereld aan het woord over geluk. Een van de gemene delers in hun diverse perspectieven? Dat ongelijkheid, en de steeds groter wordende ongelijkheid, ongelukkig maakt.
 
We hebben ons specifiek laten inspireren door het hoofdstuk ‘Een goed leven’ door Belgische filosoof Philippe van Parijs, die niet alleen pleit voor het nastreven van een goed leven, met als neveneffect geluk. Hij stelt bovendien dat een rechtvaardig collectief hieraan bijdraagt. In het boek zegt hij:
 

“Om een dergelijk geluk te kunnen bereiken, dienen we ons levenswerk misschien te zien als een bijdrage aan iets wat onze eigen vergankelijke persoon overstijgt, aan een gezin of doel, een organisatie of gemeenschap, groot of klein, iets waaraan we een deel van onze zorg besteden, een deel van onze inspanningen en een deel van onze gelukkige – en minder gelukkige – momenten. (…) En als we dat doen, kunnen we het geluk vinden. Niet omdat we het zochten, maar omdat het gewoon een welkom neveneffect is van doen wat we dachten te moeten doen.”

klavertje-4

Graag grijpen wij deze dag aan om te benadrukken dat geluk niet voor ieder individu is weggelegd, en niet zoals sommige zeggen “maakbaar is”. Voor veel individuen om ons heen is dit namelijk niet de realiteit, door bijvoorbeeld een laag inkomen, alleenstaand-ouderschap, afkomst of geloofsovertuiging. Maakbaar geluk is lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid; maar als samenleving kunnen we collectief geluk nastreven, door rechtvaardigheid na te streven.

Ook projecteren we vandaag de filosofie van Philippe van Parijs op organisaties. Want de organisatie is ook een collectief; een samenleving in het klein. En ook als organisatie dien je naar randvoorwaarden te streven, waardoor rechtvaardigheid en gelijkheid toeneemt en daarmee het individuele geluk van de werknemer.

Bij Bureau Helder staan we voor betekenisvolle interacties. Ook wij zitten niet cónstant met een brede glimlach aan projecten, maar aan het einde van een klus willen we wel kunnen zeggen: we hebben lekker gewerkt met elkaar, en we hebben samen een mooi resultaat behaald.

Dit creëer je niet alleen, en niet in één keer: je creëert het samen, als collectief, over een langere periode. Natuurlijk is de inhoud belangrijk, maar het proces dat je beloopt en de interactie daaromheen is minstens zo belangrijk om samen verder te komen.

Laten we het op de Dag van Geluk nu eens niet hebben over de “maakbaarheid van geluk”, of geluk als ultiem einddoel. Laten we ons focussen op hoe we ons kunnen inzetten voor een rechtvaardige inclusieve samenleving en daarmee de kans op geluk, voor iedereen, te vergroten.

Heb jij hier aanvullende ideeën over en zou je dit met ons willen delen?

Stuur een e-mail, of maak contact op LinkedIn.