Inzichten 

Trends in zorgtechnologie

Je hebt al eerder kennisgemaakt met Bureau Helders Jeroen van Dalen in "Jeroen van Dalen: Tussen technologie en menselijkheid". Daarin belichtten we zijn cruciale rol als verbinder tussen informatietechnologie en zorginnovatie.

In dit aanvullende stuk werpen we samen met Jeroen een blik op duidelijke trends in zorgtechnologie, waarbij we de uitdagingen en kansen verkennen rondom ketensamenwerking, gegevensoverdracht binnen de zorgsector, en de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg.

Ketensamenwerkingen en gegevensoverdracht

Omvangrijke trends, zoals ketensamenwerking, spelen een steeds prominentere rol in de zorg. Ketensamenwerking draait om de samenwerking tussen organisaties. Dit vormt een uitdaging, vooral gezien de complexiteit beïnvloed door wetgeving, regelgeving, financiering en ICT-beperkingen.

Jeroen: “Aan de ICT-kant binnen ketensamenwerking draait het vooral om gegevensoverdracht, waarbij systemen moeten kunnen communiceren. Initiatieven om systemen interoperabel te maken, zodat gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen, zijn gaande, maar staan nog in de kinderschoenen. In mijn projecten merk ik steeds meer de integratie van ketengerelateerde aspecten, wat een boeiend terrein is waarin ik me in de toekomst verder wil verdiepen.”

“Het is van cruciaal belang dat AI een tool blijft.”

AI vs. evidence based geneeskunde

Kunstmatige intelligentie (AI) is momenteel in veel vakgebieden een prominent thema, ook in de zorg. Hier zou het kunnen bijdragen aan het opvangen van personeelstekorten, vooral onder verpleegkundigen en in specialisaties. Dit nieuwe aspect van het vakgebied is in de afgelopen anderhalf jaar in een stroomversnelling gekomen.

Jeroen: “De uitdaging ligt vooral in de omgang met AI. In het westen is de klassieke geneeskunde evidence-based, terwijl AI bronnen samenbrengt zonder een duidelijke herkomst. Het is de vraag wat de realiteit is. Statistisch gezien zullen de uitkomsten van AI in de buurt komen, maar we moeten nadenken over de grenzen en wanneer we zeggen dat het onzin wordt. En de vraag is ook: gunnen we ons als maatschappij de tijd om daar goed bij stil te staan en de juiste keuze in te maken? Dat is heel spannend. Maar het biedt ook veel kansen. Het toevoegen van eigen bronnen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om risico’s te beperken. Maar het is van cruciaal belang dat AI een tool blijft, die mensen goed moeten leren gebruiken.”

Data in de zorg: mogelijkheden en ethische discussies

Met de overvloed aan data die wordt verzameld in de zorg, blijft het de uitdaging om deze effectief te benutten. Het goed gebruiken hiervan is nog ingewikkeld – en we gebruiken nog lang niet alles. De toepassing van tools zoals AI opent nieuwe mogelijkheden. Echter, het is essentieel om duidelijk te definiëren wat we met deze mogelijkheden willen bereiken.

Jeroen: “De toenemende kennis en mogelijkheden roepen de vraag op: hoever gaan we? Dit leidt tot een ethische discussie over de kosten, benodigde middelen en gewenste richting. Het gaat verder dan enkel data; het is een diepgaande ethische discussie over waar we als maatschappij naartoe willen. Nogmaals: het is meer dan eentjes en nulletjes. Het gaat om de wereld die erachter schuilt.”

Lees het volledige interview

Voor meer inzichten met betrekking tot Jeroens ervaringen in de ICT en zorg

Benieuwd hoe Jeroen jouw organisatie kan helpen?

Neem contact op met Jeroen voor een kop koffie en een goed gesprek.