Inzichten 

Sanne Gijsbers: Blik op verandering

Voor Sanne Gijsbers staat verandering centraal in alles wat ze doet. Haar rol als teamcoach, procesbegeleider en verandermanager draait om het initiëren van gewenste veranderingen bij teams en organisaties. Met een achtergrond in bedrijfskunde en ervaring in gedragsverandering op zak streeft ze naar verandering met een positieve impact op het collectief. En niet alleen binnen organisaties, maar als het even kan ook daarbuiten.

Hoe ben je bij Bureau Helder terechtgekomen?

“Ik was mijn eigen ondernemerschap aan het heroverwegen en kende Cassandra nog als oud-collega. We raakten aan de praat over Bureau Helder; het idee om samen op te trekken sprak me aan. Omdat ik breed in de gehele publieke sector aan het werk was, had ik aanvankelijk wel twijfels: wilde ik me volledig aan de zorg wijden? Tegelijkertijd sprak het idee van ‘working apart together’ en vooral het samen bouwen me enorm aan… En zo raakte ik betrokken. De twijfels zijn inmiddels allang verdwenen: ik ben in de afgelopen jaren nog enthousiaster geworden over de zorg. Het werk dat ik doe voelt voor mij betekenisvol, mede door de klanten voor wie ik werk, zoals ziekenhuizen en GGD’en.”

 

Hoe zou je jouw rol als teamcoach, procesbegeleider en verandermanager omschrijven en hoe past dit binnen Bureau Helder?

“Al deze rollen draaien om het ‘Hoe?’. Hoe werken we prettig samen in een team? Hoe komen we tot afspraken? Hoe laten we een proces soepel verlopen? Hoe geven we vorm aan verandering? Mijn focus ligt in projecten dus niet alleen op de inhoud van de opdracht, maar vooral op de omringende processen. En dat is binnen Bureau Helder niet anders.”

“Wat is nodig om het daadwerkelijk samen te gaan doen?’’

Waar ligt jouw achtergrond en hoe gebruik je dit in je werk?

“Ik heb een achtergrond in bedrijfskunde. Ik heb me altijd beziggehouden met verandering in projecten en programma’s, en gedragsverandering op de werkvloer: we hebben allemaal ideeën over hoe het beter kan, maar wat is nodig om het daadwerkelijk samen te gaan doen?”
 

Hoe draag jij bij aan de missie van Bureau Helder?

“Mijn grootste bijdrage ligt in het stellen van die ‘Hoe?’-vraag, wat tot uiting komt in het vormgeven van effectieve processen of het organiseren van impactvolle bijeenkomsten. Ik focus op het betrekken van mensen en het creëren van een juiste dynamiek, waarbij mensen samen hun energie en tijd investeren in de richting die klopt bij wat nodig is. Daarin ligt mijn grootste bijdrage. Los daarvan heb ik altijd veel denkkaders en ervaring op zak, met betrekking tot gedragsverandering, psychologie op de werkvloer, dynamiek in teams en de basis van verandering. Mijn Helder-collega’s weten mij te vinden als ze op deze punten ergens tegenaan lopen.”

“Ik besefte dat ik wilde bijdragen aan zaken die er echt toe doen.”

Is je kijk op de zorg veranderd door je werk bij Bureau Helder?

“Toen ik echt de keuze voor de zorgsector maakte, ontdekte ik hoe divers het is. Het omvat niet alleen ziekenhuizen, of verpleeghuizen – het is veel breder en complexer. Bovendien zijn er zoveel verschillende aspecten en rollen. Het is, zoals in veel organisaties op dit moment, een puzzel om alles rond te krijgen met mensen en middelen. Mijn eerdere ervaringen gaven me al inzicht in de zorg, maar door hier de focus op te leggen zie ik nog beter hoe we een bijdrage kunnen leveren. Ik geloof bijvoorbeeld dat inspiratie uit andere sectoren kan helpen om de zorg op onderdelen soepeler te laten lopen.”

 

Wat dreef je om je te richten op het verbeteren van het publieke domein?

“Dat is een concreet moment geweest. Ik zat 8 jaar in een flitsende internationale corporate baan toen een vriendin plotseling overleed. Naast dat dit ontzettend verdrietig was, was dit ook een wake-up call. Het deed me nadenken: wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waarvoor ben ik op de wereld gezet? Ik besefte dat ik wilde bijdragen aan zaken die er echt toe doen. Het motiveerde me om te werken aan thema’s waar ik een echte bijdrage aan kan leveren, voor sectoren die er echt toe doen.”

“Een benadering die uitgaat van mogelijkheden opent deuren naar meer kansen voor iedereen.”

Jouw motto is ‘Het is belangrijk om je te richten op wat er wél kan’. Kun je uitleggen hoe dit jouw aanpak in projecten beïnvloedt?

“In plaats van te focussen op wat er niet goed gaat, richt ik me op wat wel werkt. Dat brengt energie en zorgt voor vooruitgang. Zeker in tijden van krapte moeten we het bijvoorbeeld niet hebben over feedback, maar over feed forward: hoe gaan we dit anders aanpakken? In projecten kijk ik naar de sterke punten, de zaken die al kloppen, en hoe we deze verder kunnen benutten. Deze benadering kan op veel thema’s worden toegepast, zoals duurzaamheid en diversiteit. Bijvoorbeeld door stil te staan bij vragen als: Waar gebeuren al de goede dingen? Welke aanpak heeft gewerkt? Wat kunnen we hiervan leren?”

“Wat wil je dat mensen zeggen bij de koffieautomaat?”

Hoe herken je de kern van een probleem en vind je common ground onder belanghebbenden?

“Ik krijg vaak terug dat ik complexe vraagstukken snel kan doorgronden. Ik focus op gedeelde doelen en verlangens om common ground te vinden. Door te praten over het gezamenlijke verlangen, ontdekken we wat voor iedereen belangrijk is en waar de ruimte zit om daar samen naartoe te kunnen werken. Hoe wil je je voelen na een bijeenkomst? Wat wil je dat mensen zeggen bij de koffieautomaat? Waar droom je van als er geen beperkingen zijn? Door dit soort vragen te stellen, kom je erachter wat voor mensen belangrijk is. Dat kan er voor iedereen anders uitzien, maar daaronder zitten vaak wel dezelfde waarden en richting.”

 

Hoe behoud je echte verbindingen en blijf je in contact met individuen op verschillende posities tijdens projecten?

“Door echt aanwezig te zijn en signalen op te pikken. Ik ben oprecht geïnteresseerd in anderen en wat hen beweegt. En ik probeer in verbinding te blijven, ook als dit betekent dat ik een stapje extra moet zetten. Ik pik het op als het even niet goed gaat met iemand en vraag hiernaar, maar ik weet ook of mensen een hond of kinderen hebben. Voor mij is dat heel vanzelfsprekend. Als je langer met elkaar samenwerkt, helpt die interesse en betrokkenheid bij elkaars leven, juist ook als het even minder goed gaat.”

“Als ik kijk naar de stand van de wereld, dan voel ik een oproep.”

Hoe meet je succes, vooral bij zaken als teamdynamiek en organisatiecultuur?

“Ik meet succes aan kleine verbeteringen, zoals verminderde spanning en verbeterde samenwerking. Met de tijd zie ik volwassenheid in een team ontstaan, wat zich uit in het behalen van gezamenlijke doelen vanuit een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid. Ik zie dan bijvoorbeeld dat mensen beter in hun rol blijven, minder overnemen, dingen beter bespreekbaar maken, elkaar waarnemen en lijnen uitzetten. En je merkt simpelweg: er is minder gedoe.”

 

Waar zie je de toekomst van jouw werk binnen het publieke domein? Zijn er specifieke gebieden waar je graag dieper in zou willen duiken of aan zou willen bijdragen?

“Ik zou het echt heel gaaf vinden om bij te dragen aan verduurzaming van de zorg. Als je het hebt over geluk, welzijn en gezondheid in de breedste zin van het woord, dan is de planetaire gezondheid, zoals luchtkwaliteit en beschikbare groene ruimtes, cruciaal. Ik denk graag na over: hoe kunnen we het beter maken voor ons allemaal? Als ik kijk naar de stand van de wereld, dan voel ik een oproep tot een holistische benadering van alle grote problemen die spelen. Ik wil me inzetten om complexe vraagstukken te vertalen naar concrete acties, waardoor we als individuen en organisaties positieve verandering teweeg kunnen brengen.”

Benieuwd hoe Sanne jouw organisatie kan helpen?

Neem contact op met Sanne voor een kop koffie en een goed gesprek.