Samen bouwen aan toekomstbestendige parkinsonzorg

Parkinson* is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. In Nederland hebben meer dan 60.000 mensen deze complexe ziekte. Volgens ParkinsonNL stijgt dit aantal tot 2040 naar verwachting met 56%. Vandaag, op Wereld Parkinson Dag, staan we bewust stil bij parkinson en de impact ervan op patiënten en hun naasten. Hester Touwen, interim- en programmamanager: “De vraag naar kwalitatieve zorg voor mensen met parkinson groeit. Tegelijkertijd staat het aantal zorgverleners onder druk. Hoe houden we de zorg toegankelijk en toekomstbestendig?” Samen met Jacco de Beer, organisatieadviseur, vertelt ze over deze uitdagingen en het traject met Zorg voor Parkinson. Hester en Jacco werken in opdracht voor ZmParkinson. Eveline Hund, programmaleider Zorg voor Parkinson, is projectleider van deze opdracht.

Sanne Gijsbers: Blik op verandering

Voor Sanne Gijsbers staat verandering centraal in alles wat ze doet. Haar rol als teamcoach, procesbegeleider en verandermanager draait om het initiëren van gewenste veranderingen bij teams en organisaties. Met een achtergrond in bedrijfskunde en ervaring in gedragsverandering op zak streeft ze naar verandering met een positieve impact op het collectief. En niet alleen binnen organisaties, maar als het even kan ook daarbuiten.

Stop met streven naar geluk

klavertje-4

Stop met streven naar geluk. Dat klinkt misschien gek, op de internationale Dag van Geluk. We verhelderen het voor je: streef naar een ‘goed leven’, in plaats van een ‘gelukkig leven’. En streef als maatschappij geen gelukkige maatschappij na, maar een rechtvaardige maatschappij. Want als we dat nastreven, kan geluk als neveneffect optreden.

Trends in zorgtechnologie

Je hebt al eerder kennisgemaakt met Bureau Helders Jeroen van Dalen in “Jeroen van Dalen: Tussen technologie en menselijkheid”. Daarin belichtten we zijn cruciale rol als verbinder tussen informatietechnologie en zorginnovatie.

In dit aanvullende stuk werpen we samen met Jeroen een blik op duidelijke trends in zorgtechnologie, waarbij we de uitdagingen en kansen verkennen rondom ketensamenwerking, gegevensoverdracht binnen de zorgsector, en de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg.

De kracht van balans: feminiene en masculiene waarden in organisaties

Door: Cassandra Koning en Sanne Gijsbers

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een mooi moment om alle slimme, ambitieuze en krachtige vrouwen – zowel klanten als collega’s bij Helder – in het zonnetje te zetten. Maar ook om te pleiten voor meer feminiene waarden en leiderschap in organisaties, wat verder gaat dan enkel het streven naar meer vrouwen aan de top.

Jeroen van Dalen: Tussen technologie en menselijkheid

In de wereld van informatietechnologie en zorginnovatie vervult Jeroen van Dalen een cruciale rol als bruggenbouwer, verbinder en vertaler. Als projectleider en adviseur bij Bureau Helder deelt hij zijn inzichten over de veelzijdige uitdagingen waar hij dagelijks voor staat. Technisch, maar vooral menselijk. Jeroen: “Het is meer dan eentjes en nulletjes, er zit een wereld achter die je absoluut niet moet vergeten.”

Waardegedreven zorg vraagt om klinisch leiderschap

klinisch leiderschap

Door: Cassandra Koning, Bureau Helder

Zorg in Nederland behoort tot de duurste maar ook de beste zorg van Europa. De totale kosten van de Nederlandse zorg bedroegen in 2023 circa 10% van het bruto binnenlands product (bbp). Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat ze tegen 2060 zo’n 18 procent van het bbp zullen bedragen. We weten dat het huidige model niet houdbaar is en een transformatie is in gang gezet, maar de vraag is: wie leidt deze transformatie?