Leren in zelforganiserende teams

Een zorginstelling met circa 5000 medewerkers biedt verpleging en verzorging aan jong en oud in verschillende woon- en zorgcentra en bij mensen thuis. Sinds enkele jaren werkt deze organisatie met zelforganiserende teams van zorgspecialisten, waarbij de cliënt centraal staat.

De opgave
Voor alle ondersteunende diensten worden, net als in de zorg reeds geïmplementeerd is, zelforganiserende teams geïntroduceerd. Hoe kunnen we tijdens deze grote verandering, met elkaar en van elkaar blijven leren?

Onze rol
Helder organiseerde een aantal reflectie gesprekken voor alle medewerkers van de ondersteunende diensten rondom de betekenis van de verandering: wat was er nodig om op een andere manier te werken? De uitkomst van de gesprekken was een visie op leren, welke de basis vormde voor de wijze waarop leren werd aangeboden tijdens de verandering én in de nieuwe organisatie.