Kwaliteitsstatuut en professioneel reglement Ggz

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige’ Ggz  (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe de integrale zorg voor de patiënt is georganiseerd, op zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

De opgave
Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven.

Onze rol
Helder heeft op basis van gesprekken met professionals binnen de organisatie, voor een specialistische ggz in het midden van het land zowel het kwaliteitsstatuut als het professioneel reglement opgesteld.