Duurzame inzetbaarheid van personeel

Een topklinisch ziekenhuis met ruim 6000 medewerkers (excl. Medisch specialisten) en 1.050 bedden heeft als belangrijkste ambitie het verlenen van de beste medische en verpleegkundige zorg en service. Samen met onderzoek en opleiding zijn dit de belangrijkste activiteiten. Net als de meeste zorginstellingen heeft het ziekenhuis last van de krapte op de arbeidsmarkt en mede daardoor van een hoge werkdruk van medewerkers, maar ook risico’s voor de borging van kwaliteit van zorg.

De opgave
Na roerige tijden (waaronder een fusie en de implementatie van een nieuw EPD) wilde het ziekenhuis maatregelen nemen gericht op het ondersteunen van medewerkers; van jong talent tot de ouder wordende medewerker. Wanneer je goed voor je patiënten wil zorgen, moet je goed voor je medewerkers zorgen.

Onze rol: duurzame inzetbaarheid
Begin 2017 is ‘Zorg om Personeel’ gestart om vanuit de volle breedte van het ziekenhuis na te denken over behoud, opleiding en werving van personeel. Hierbij wordt aandacht gegeven aan een aantal evenwaardige thema’s: behoud, de ouder wordende medewerker, werving, opleiden en de rol van de leidinggevende. Afgevaardigden vanuit alle gelederen van de organisatie zijn betrokken.

Bureau Helder heeft het project ‘zorg om personeel’ begeleid en versneld door ideeën op te halen bij de medewerkers omtrent bovenstaande thema’s en deze om te zetten in concrete acties waar professionals en patiënten mee geholpen zijn.