Communicatiestrategie

De Karuna Foundation is een stichting met als doel dorpsgemeenschappen in ontwikkelingslanden te inspireren zelf zorg te dragen voor kinderen met een handicap en betere zorg te verlenen aan moeders en jonge kinderen zodat zoveel mogelijk kinderen gezond geboren worden en gezond opgroeien.

De opgave
De stichting zocht naar een consistente communicatiestrategie, passend bij de missie en ambitie.

Onze rol
Helder heeft door middel van het begeleiden van een aantal strategische communicatiesessies de verschillende aspecten van de strategie uiteengezet zodat Karuna vervolgens zelf verder kon met de lange termijnvisie en operationalisering.