Marcel van Maanen

Marcel van Maanen

Sinds 1997 richt ik mij met veel plezier op de ontwikkeling van organisaties. Al doende heb ik mezelf ontwikkeld tot ‘hybride professional’. Zo ben ik niet alleen docent Organisatieontwikkeling & HRM bij een hogeschool (mijn hoofdbaan), maar kan ik ook onderzoeks-, begeleidings- en advieswerk verrichten.

Werk, identiteit en zingeving gaan voor mijzelf hand in hand – en zo benader ik ook organisaties. Bij diverse vraagstukken worden professionele identiteit, professionele frames en de verhoudingen tussen teams en onderdelen uitgedaagd. Hierbij kan veel gedoe en gelukkig ook veel moois ontstaan. In dergelijke processen bied ik graag de helpende hand, zonder daarbij de ‘harde’ bedrijfskundige context uit het oog te verliezen.

Uitgedrukt in grote woorden: ik help organisaties graag om gezond, gelukkig en wijs te blijven – of weer te worden. Gelukkig groeit bij steeds meer opdrachtgevers het besef dat de invulling van deze woorden geen bijzaak is maar juist het verschil kan maken.

Hoe vul ik dit vooral in? Allereerst door te fungeren als sparring partner of critical friend voor leiders (lijn of staf). Bovenal begeleid ik processen van waarderend zelfonderzoek en dialoog, binnen teams en tussen teams of afdelingen. Zo kunnen betrokkenen gezamenlijk betekenis geven aan ervaringen en zich bezinnen op nieuwe wegen. Deze ervaringen en wegen hebben vaak betrekking op grenzen, rollen en raakvlakken in organisaties – denk aan de samenwerking tussen afdelingen, governance en de positionering van adviesafdelingen zoals HR.

In de praktijk vervul ik vooral de rol van procesbegeleider of teamcoach. Ik ben daarbij altijd scherp op wat zich hier & nu voor mijn neus afspeelt, zodat ik klanten kan helpen om patronen te leren herkennen. Humor en respectvolle verwondering zijn dan nooit ver weg.