Manon Diepenmaat

Manon Diepenmaat

Vanuit 11 jaar ervaring als managementconsultant in diverse sectoren, heb ik ervaren dat mensen zich niet laten veranderen. Verandering komt pas tot stand als medewerkers de verandering zelf (mede) mogen bepalen. Ik ben niet de expert, dat zijn de medewerkers! Het gaat erom deze expertise te zien en te benutten en medewerkers dit zelf in praktijk te laten brengen.

In mijn werk als onderzoeker, trainer of procesbegeleider van verandertrajecten word ik blij als ik dit bereik, altijd met als doel om het werk voor de klant nóg betekenisvoller te laten zijn. Daarbij is mijn aanpak pragmatisch (vooral die dingen doen, die er écht toe doen), fris (vraagstukken creatief benaderen vanuit nieuwe ideeën en inzichten) en doelgericht (toegevoegde waarde leveren is het uitgangspunt).

Ik publiceer regelmatig over mijn werkervaringen en ben onder meer co-auteur van de managementboeken ‘Lean: van hype naar verbetercultuur’ en ‘A3 methodiek’ (gericht op strategieontwikkeling en implementatie vanuit het motto ‘meer sturing, minder papier’). Verder liggen mijn roots in Twente en woon ik met mijn partner en twee kinderen in Bussum.