Francis Cooymans

Bureau Helder Francis Cooymans

In de zorg hebben zelfstandige behandelcentra hun intrede gedaan voor planbare minder complexe zorg. Daarnaast is er een ontwikkeling van concentratie en specialisatie van complexe zorg. En om patiënten korter in het ziekenhuis te behandelen zijn er e-health oplossingen. Zorgaanbieders ontwikkelen nieuwe, innovatieve en doelmatige concepten en patiënten hebben meer keus. Aanbieders die daarbij vanuit Value Based Care Healthcare meer patiëntwaarde leveren en de beste concurrentiepositie verwerven, zullen meer patiënten naar zich toetrekken.

In hun keuze voor een zorginstelling laten patiënten zich immers niet alleen leiden door het advies van de verwijzer maar oriënteren zij zich als een kritische zorgconsument. Het is voor zorginstellingen steeds meer een noodzaak marktgerichter en ondernemender te worden en zich duidelijk te positioneren.

Ik studeerde Gezondheidswetenschappen en met de opleidingen NIMA B & C specialiseerde ik me in de rol van marketing in de zorg. Maar voordat ik mijn kennis ging toepassen in de gezondheidszorg, deed ik ervaring op in diverse branches, o.a. als marketing executive bij marketingadviesbureau VODW, als zelfstandig interim marketeer en ik werd ondernemer. Deze ervaring pas ik sinds een aantal jaren weer toe in de gezondheidszorg.

“Op zoek gaan naar het marketing probleem, voor welke uitdaging staat de zorgorganisatie, oplossingen bedenken, medewerkers uitdagen, meekrijgen in het veranderproces en met resultaat de opdracht afronden: marketing denken en doen, dat is waar ik voor sta! Ik ben in staat om binnen een organisatie mensen te verbinden en met een hands on mentaliteit heel resultaatgericht doelen te bereiken.”