Camiel de Munnik

Ik heb ruime ervaring in de gezondheidszorg. Met name op het snijvlak tussen informatiemanagement/IT en organisatie. Ik hou ervan om als manager verandering te begeleiden voor de organisatie, het team en het individu. Ik faciliteer organisaties in de benodigde lenigheid. Over wat er morgen, volgende week en volgend jaar nodig is.

Ik treed op als coachend manager: analytisch in de bovenstroom: doelen stellen, een plan maken, capaciteiten bepalen. Empathisch in de onderstroom: sterk gevoel voor stakeholdermanagement, coaching van individu & team en verandermanagement voor de organisatie. Mijn motto daarbij is: coachend als het kan, sturend als het moet: zakelijke doelen staan altijd bovenaan.

Ik ben een liefhebber van ‘moeilijke’ vragen stellen, daar waar de crux zit, de angel. Daardoor haal ik essentiële informatie op voor de juiste aanpak om doelen te realiseren. Ik ben organisatiesensitief, heb een feilloos gevoel voor de formele- versus de informele macht en de invloed die daarvan uitgaat. Ik benoem het en zet het in.